Tato část aplikace slouží pro zadávání poptávky ze strany firem.

Zadaná poptávka bude předána výzkumným pracovištím v rámci vybraného oboru činnosti.

Strojní výroba, strojírenské práce

Název firmy: VVV MOST spol. s r.o.
Předmět činnosti společnosti:
Počáteční aktivity byly zaměřeny převážně na výzkum a vývoj měřící techniky v technologické dopravě a navazovaly na předchozí výzkumné aktivity zakladatelů firmy. Během následujících let byla činnost firmy postupně rozšiřována o projektování, vývoje měřících přístrojů, vývoj, výrobu a údržbu celých strojírenských a technologických celků, mj. pro energetiku (teplárny, elektrárny, spalovny atp.).
IČO:
00526355
Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Milková
Kontaktní e-mail:
milkova@vvvmost.cz
Telefon:
777748210
Webové stránky:
https://vvvmost.cz/
Kraj:
Ústecký kraj
Platnost poptávky do:
26.10.2022
Možný rozsah poptávky spolupráce:
Rádi bychom navázali spolupráci pro výzkumné a vývojové záměry, jejichž součástí je výroba nových strojních/technologických celků. Naše společnost VVV MOST spol. s r.o má v oboru mnoha leté zkušenosti a spolupracuje s partnery v ČR i zahraničí. Společnost je kvalifikovaná k výrobě mechanických prvků/celků. Činnostmi VaV se zabýváme již od založení společnosti a rádi bychom portfolio služeb a výrobní možnosti dále rozšiřovali za účelem proniknutí na nový trh a rozšíření výroby.