Přístroj

Název přístroje
Titrátor
Technické označení přístroje
Titrátor
Konkrétní využití
Stanovení koncentrace analytu ve vzorku titrační metodou.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu)
Analytika vzorků.
Podmínky využití přístroje třetí stranou
-
Přenositelný přístroj
Ne
Klíčová slova
Výzkumné pracoviště
Výzkumá organizace