Název
MemBrain s.r.o.
Název anglicky
MemBrain s.r.o.
Zaměření výzkumného pracoviště
MemBrain s.r.o. je výzkumná, inženýrsko-technologická společnost, která svou činnost zaměřuje především na výzkum a inovační aktivity v oblasti membránových procesů, zejména pak na přenos výsledků výzkumu do komerční praxe.
Zaměření výzkumného pracoviště anglicky
MemBrain s.r.o. is a research, engineering and technology company that focuses mainly on research and innovation activities in the field of membrane processes, particularly the transfer of research results into commercial practice.
Webové stránky
https://www.membrain.cz/
Výzkumná organizace
Celá adresa
Pod Vinicí 87, Stráž pod Ralskem, Česká Lípa, Liberecký kraj, Česko, 471 27

Kontaktní osoba

Jméno
Maxim
Příjmení
Kryžanovský
Email
maxim.kryzanovsky@membrain.cz
Telefonní číslo
+420720078786

Výzkumné programy pracoviště

Nebyly nalezeny žádné odpovídající výzkumné programy

Přístroje pracoviště

Název přístroje Technické označení přístroje Konkrétní využití Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu) Podmínky využití přístroje třetí stranou Rok výroby Životnost (počet let) Přenositelný přístroj
Buněčná pec Buněčná pec Pro měření stárnutí materiálů. Analytika vzorků. - Ne
Elektronový mikroskop FEI QUANTA 250 FEG Zvětšení vzorku až 1 000 000x, režim skenování. Analytika vzorků. - Ne
Extruzní linka pro tubulární membrány - Kontinuální výroba tubulární membrány pro kataforézu, nebo obecně polymerní trubky. Linka je vybavena pilou pro krácení vyrobené trubky na požadovanou délku. Výroba tubulárních iontověvýměnných membrán. - Ne
Heliový pyknometr přístroj Pycnomatic ATC (Automated temperature control), thermo scientific Měření hustoty sypkých materiálů. Analytika vzorků. - Ne
Hmotnostní spektometr Prima BT Hmotnostní analýza plynů Analytika vzorků. - Ne
ICP-OES (inductively coupled plasma optical emission spectrometry) iCAP 7400 Duo (Inductively Coupled Plasma) Stanovení prvků v kapalinách. Analytika vzorků. - Ne
Iontová chromatografie HPLC DIONEX ICS 5000 Aniontová chromatografie (CL, F-, Br-, NO2-, NO3-, SO42-, PO43-). Pouze pitné a povrchové vody. Analytika vzorků. - Ne
Izotachoforéza Agrofor Stanovení iontových látek ve vodných vzorcích (organických kyselin, anorganických aniontů, amonných iontů ap.) Analytika vzorků. - Ne
Izotachoforéza IONOSEP - 2017 Stanovení iontových látek ve vodných vzorcích (organických kyselin, anorganických aniontů, amonných iontů ap.) Analytika vzorků. - Ne
Jednotka difuzní dialýzy PP2-DB-01 Technologie pro regeneraci volné kyseliny a odstranění jejích solí z roztoků. Umožňuje zpracovat anorganické kyseliny kontaminované jejích solemi. Např. až 30% H2SO4, až 15% HCl, až 15% HNO3 a směs HNO3 (až 20%) / HF (až 5%). Spolupráce společností MEGA a Spiraltec GmbH. Komplexní služby vývoje technologie: Laboratorní testy ve firmě MemBrain, pilotní testy ve firmě MemBrain nebo v místě provozu, inženýring a výroba, dovoz a instalace technologie, zprovoznění technologie a zaučení obsluhy, záruční a pozáruční servis. - Ano
Laboratorní jednotka EDR-Z P EDR-Z_2x1_17 Laboratorní jednotka umožňuje provádět činnosti výzkumného a technologického zaměření při odsolení roztoků různého charakteru. Jednotka je vybavena jedním elektrodialyzačním modulem s 10 páry heterogenních membrán RALEX® a s možností reverzace polarity elektrod. Může také testovat ED s bipolárními membránami na dvouokruhovém modulu. Aplikace: Odsolení organických látek ve vodních roztocích; Výroba vody; demineralizace zavlažovací nebo užitkové vody; Koncentrace solných roztoků; Výroba kyselin a hydroxidů pomocí EDBM - 2017 Ano
Laboratorní jednotka EDR-Z P EDR-Z_4x1_17 Laboratorní jednotka umožňuje provádět inženýrské činnosti výzkumného a technologického zaměření při zpracování roztoků různého charakteru. Jednotka může být vybavena jedním elektrodialyzačním (ED) modulem deskového typu s heterogenními membránami RALEX® nebo modulem s bipolárními membránami. Aplikace: Odsolení organických látek ve vodních roztocích; Výroba vody; demineralizace zavlažovací nebo užitkové vody; Koncentrace solných roztoků; Výroba kyselin a hydroxidů pomocí EDBM; Koncentrace solí ve dvou koncentrátových proudech pomocí EDM - 2017 Ano
Laboratorní jednotka membránové separace směsi plynů RALEX GSU-LAB-200 Laboratorní jednotka pro komplexní charakterizaci procesu membránové separace s užitím vlastní připravené směsi plynů a modulu s dutými vlákny. Analytika vzorků. Návrhy membránové technologie. Charakterizace permeančních vlastností membrán. - Ano
Laboratorní jednotka mísení kapalin a plynů GAS MIXING UNIT GMU-01 Laboratorní jednotka pro přípravu vlastní definované směsi plynů a kapaliny s možností kontinuální analýzy připravené směsi. Analytika vzorků plynné směsi. Příprava definované vysokotlaké směsi organických a anorganických plynů a kapalin s možností řízení teploty. - Ano
Linka na dutá vlákna Filatech HFM - LAB 01/08 Linka na výrobu dutých vláken sloužící jako membrány. Výroba z roztoku polymeru metodou inverze fází. Průměr vyráběných dutých vláken je 0.2 - 1 mm. Je možno táhnout 1 až 4 membrány naráz. Odtahová rychlost až 50 m/min. Výroba membrán pro separaci plynů, dialýzu nebo mikrofiltraci. - 2014 Ne
Malá kontinuální laminace membrán - Pro výrobu flat-sheet membrán a duto-vlákenných membrán. Výroba laboratorních vzorků IE membrán - Ne
MAX Rapid N MAX Rapid N Pro stanovení celkového dusíku a bílkovin. Analytika vzorků. - Ne
Mikrovlnný rozklad Multiwave PRO Rozklad pevných látek pomocí směsi kyselin a peroxidu vodíku pro následnou analýzu ICP-OES. Analytika vzorků. - Ne
Permeametr Convergence Inspector Poseidon GP Měření permeačních charakteristik membrán. Analytika vzorků. - Ne
Pilotní jednotka EDR-X P2_EDR-X_2x2_19 Pilotní jednotka se užívá pro odzkoušení a vyhodnocení navrženého technologického řešení před aplikací průmyslové technologie nebo může být využita jako průmyslová jednotka pro komerční účely. Jednotka je vybavena jedním až dvěma elektrodialyzačními moduly se 100 membránovými páry heterogenních membrán RALEX® a s možností reverzace polarity. Aplikace: Odsolení organických látek ve vodných roztocích; Výroba vody; demineralizace zavlažovací nebo užitkové vody; Koncentrace solných roztoků - 2019 Ano
Pilotní jednotka EDR-Y P1 EDR-Y_2x2_COM Pilotní jednotka je vhodná pro pilotní testy membránového procesu elektrodialýzy. Pilotní testy jsou nutné pro odzkoušení a vyhodnocení navrženého technologického řešení před aplikací průmyslové technologie pro komerční účely a shromažďování dat. Jednotka může testovat elektrodialýzu s bipolárními membránami na dvouokruhovém EDBM modulu. Aplikace: Odsolení organických látek ve vodních roztocích; Výroba vody; demineralizace zavlažovací nebo užitkové vody; Koncentrace solných roztoků; Výroba kyselin a hydroxidů pomocí EDBM - 2017 Ano
Pilotní jednotka EDR-Y P1 EDR-Y_4x2_19SALES Pilotní jednotka je multifunkční zařízení vhodné pro pilotní testy, které v kombinaci s elektrodialyzačním modulem slouží pro aplikaci procesu ED roztoků různého charakteru. Pilotní testy jsou nutné pro odzkoušení a vyhodnocení navrženého technologického řešení před aplikací průmyslové technologie pro komerční účely a shromažďování dat. Aplikace: Odsolení organických látek ve vodních roztocích; Výroba vody; demineralizace zavlažovací nebo užitkové vody; Koncentrace solných roztoků Výroba kyselin a hydroxidů pomocí EDBM ; Koncentrace solí ve dvou koncentrátových proudech pomocí EDM - 2019 Ano
Plynová chromatografie GC Trace 1300/ISQ/TDC; GC Trace 1300/FID/TCD Stanovení středněmolekulárních organických látek metodou plynové chromatografie Analytika vzorků. - Ne
Polarimetr Kruss Přístroj určený k měření úhlu otočení roviny polarizovaného světla při průchodu opticky aktivní látkou. Např. měření laktózy v syrovátce. Analytika vzorků. - Ne
Porometr 3G Z Porometr 3G Z Zjištění velikosti pórů. Analytika vzorků. - Ne
Přístroj pro stanovení distribuce velikosti částic MASTERSIZER 2000 Metoda vhodná pro měření velikosti částic vzorku mokrou i suchou metodou v submikronové oblasti. Analytika vzorků. - Ne
Přístroj pro stanovení distribuce velikosti částic MASTERSIZER 3000 Metoda vhodná pro měření velikosti částic vzorků suchou metodou v submikronové oblasti. Analytika vzorků. - Ne
Reometr (viskozimetr) HAAKE MARS III Pro zkoumání viskoelastických vlastností vzorků. Analytika vzorků. - Ne
Spektrofotometr PhotoLab Fotometrické stanovení analytů ve vodách pomocí analytických setů (např. NH4+, CHSKCr ) Analytika vzorků. - Ne
Spektrometr UVFT-IR NICOLET IS50 Absorpce infračerveného záření při průchodu vzorkem - měření UV-VIS, NIR, IR, FAR, Ramanova spektra - vzorky pouze kapalné a pevné. Analytika vzorků. - Ne
Termoreaktor pro zahřívání Termoreaktor Pro zahřívání vzorků Analytika vzorků. - Ne
Termováhy Termováhy Pro zjištění obsahu vody nebo sušiny ve vzorku. Analytika vzorků. - Ne
Titrátor Titrátor Stanovení koncentrace analytu ve vzorku titrační metodou. Analytika vzorků. - Ne
Tlaková jednotka mikrofiltrace WFU 2.2 Mikrofiltrační jednotka WFU 2.2 je určena k odkalení a k mikrobiální stabilizaci vína. Je možné ji použít také k filtraci jiných nápojů nebo fermentačních roztoků. Mikrofiltrační jednotka WFU 2.2 je určena k odkalení a k mikrobiální stabilizaci vína. Je možné ji použít také k filtraci jiných nápojů nebo fermentačních roztoků. - 2013 Ano
Tlaková jednotka mikrofiltrace - ultrafiltrace MF-UF Mikrofiltrační a ultrafiltrační pilotní jednotka se užívá pro odzkoušení a vyhodnocení navrženého technologického řešení před aplikací průmyslové technologie. Frakcionace, čištění, separace a koncentrace organických a anorganických molekul. Čiření a mikrobiální stabilizace ovocných šťáv, vinných výrobků, mléčných výrobků atd… - 2014 Ano
Tlaková jednotka MMS MMS Švýcarská jednotka od výrobce MMS Membrane Systems, schopna mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace a reverzní osmózy v laboratorních podmínkách. Frakcionace, čištění a koncentrace molekul. - 2014 Ano
Tlaková jednotka Reverzní osmózy - nanofiltrace RO-NF Jednotka reverzní osmózy a nanofiltrace je použitelná pro odzkoušení a vyhodnocení navrženého technologického řešení před aplikací průmyslové technologie. Produkce demineralizované vody, pitné vody, nebo chemicky stabilní vody. Odsolení, zprocesování odpadních vod, recyklace organických a anorganických substancí, koncentrace ovocných šťáv, vína, cukrů, proteinů, barvy atd… - 2017 Ano
TOC a TNb Analyzér vario TOC CUBE Pro zjištění celkového, anorganického a organického uhlíku a celkového dusíku ve vodných vzorcích. Analytika vzorků. - Ne
Trhačka H5K-T Tinius Olsen Tahové vlastnosti materiálů, měří se síla, napětí, prodloužení, modul pružnosti apod. Analytika vzorků. - Ne
UV-VIS Spektrofotometr Evolution 220 LC spektrofotometrická stanovení analytů Analytika vzorků. - Ne
Velká kontinuální laminace membrán - Pro výrobu flat-sheet membrán a různých typů folií. Výroba flat-sheet membrán a různých typů folií. - Ne