Přístroj

Název přístroje
Laboratorní jednotka EDR-Z
Technické označení přístroje
P EDR-Z_4x1_17
Konkrétní využití
Laboratorní jednotka umožňuje provádět inženýrské činnosti výzkumného a technologického zaměření při zpracování roztoků různého charakteru. Jednotka může být vybavena jedním elektrodialyzačním (ED) modulem deskového typu s heterogenními membránami RALEX® nebo modulem s bipolárními membránami.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu)
Aplikace: Odsolení organických látek ve vodních roztocích; Výroba vody; demineralizace zavlažovací nebo užitkové vody; Koncentrace solných roztoků; Výroba kyselin a hydroxidů pomocí EDBM; Koncentrace solí ve dvou koncentrátových proudech pomocí EDM
Podmínky využití přístroje třetí stranou
-
Rok výroby
2017
Přenositelný přístroj
Ano