Přístroj

Název přístroje
Laboratorní jednotka membránové separace směsi plynů
Technické označení přístroje
RALEX GSU-LAB-200
Konkrétní využití
Laboratorní jednotka pro komplexní charakterizaci procesu membránové separace s užitím vlastní připravené směsi plynů a modulu s dutými vlákny.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu)
Analytika vzorků. Návrhy membránové technologie. Charakterizace permeančních vlastností membrán.
Podmínky využití přístroje třetí stranou
-
Přenositelný přístroj
Ano