Přístroj

Název přístroje
Spektrometr
Technické označení přístroje
UVFT-IR NICOLET IS50
Konkrétní využití
Absorpce infračerveného záření při průchodu vzorkem - měření UV-VIS, NIR, IR, FAR, Ramanova spektra - vzorky pouze kapalné a pevné.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu)
Analytika vzorků.
Podmínky využití přístroje třetí stranou
-
Přenositelný přístroj
Ne
Klíčová slova
Výzkumné pracoviště
Výzkumá organizace