Přístroj

Název přístroje
Pilotní jednotka EDR-X
Technické označení přístroje
P2_EDR-X_2x2_19
Konkrétní využití
Pilotní jednotka se užívá pro odzkoušení a vyhodnocení navrženého technologického řešení před aplikací průmyslové technologie nebo může být využita jako průmyslová jednotka pro komerční účely. Jednotka je vybavena jedním až dvěma elektrodialyzačními moduly se 100 membránovými páry heterogenních membrán RALEX® a s možností reverzace polarity.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu)
Aplikace: Odsolení organických látek ve vodných roztocích; Výroba vody; demineralizace zavlažovací nebo užitkové vody; Koncentrace solných roztoků
Podmínky využití přístroje třetí stranou
-
Rok výroby
2019
Přenositelný přístroj
Ano