Přístroje

 s klíčový slovem 

Pilotní

Logo organizace

Pilotní jednotka EDR-X

MemBrain s.r.o.
MemBrain s.r.o.
Konkrétní využití:
Pilotní jednotka se užívá pro odzkoušení a vyhodnocení navrženého technologického řešení před aplikací průmyslové technologie nebo může být využita jako průmyslová jednotka pro komerční účely. Jednotka je vybavena jedním až dvěma elektrodialyzačními moduly se 100 membránovými páry heterogenních membrán RALEX® a s možností reverzace polarity.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Aplikace: Odsolení organických látek ve vodných roztocích; Výroba vody; demineralizace zavlažovací nebo užitkové vody; Koncentrace solných roztoků
Logo organizace

Pilotní jednotka EDR-Y

MemBrain s.r.o.
MemBrain s.r.o.
Konkrétní využití:
Pilotní jednotka je vhodná pro pilotní testy membránového procesu elektrodialýzy. Pilotní testy jsou nutné pro odzkoušení a vyhodnocení navrženého technologického řešení před aplikací průmyslové technologie pro komerční účely a shromažďování dat. Jednotka může testovat elektrodialýzu s bipolárními membránami na dvouokruhovém EDBM modulu.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Aplikace: Odsolení organických látek ve vodních roztocích; Výroba vody; demineralizace zavlažovací nebo užitkové vody; Koncentrace solných roztoků; Výroba kyselin a hydroxidů pomocí EDBM
Logo organizace

Pilotní jednotka EDR-Y

MemBrain s.r.o.
MemBrain s.r.o.
Konkrétní využití:
Pilotní jednotka je multifunkční zařízení vhodné pro pilotní testy, které v kombinaci s elektrodialyzačním modulem slouží pro aplikaci procesu ED roztoků různého charakteru. Pilotní testy jsou nutné pro odzkoušení a vyhodnocení navrženého technologického řešení před aplikací průmyslové technologie pro komerční účely a shromažďování dat.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Aplikace: Odsolení organických látek ve vodních roztocích; Výroba vody; demineralizace zavlažovací nebo užitkové vody; Koncentrace solných roztoků Výroba kyselin a hydroxidů pomocí EDBM ; Koncentrace solí ve dvou koncentrátových proudech pomocí EDM