Přístroj

Název přístroje
Pilotní jednotka EDR-Y
Technické označení přístroje
P1 EDR-Y_2x2_COM
Konkrétní využití
Pilotní jednotka je vhodná pro pilotní testy membránového procesu elektrodialýzy. Pilotní testy jsou nutné pro odzkoušení a vyhodnocení navrženého technologického řešení před aplikací průmyslové technologie pro komerční účely a shromažďování dat. Jednotka může testovat elektrodialýzu s bipolárními membránami na dvouokruhovém EDBM modulu.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu)
Aplikace: Odsolení organických látek ve vodních roztocích; Výroba vody; demineralizace zavlažovací nebo užitkové vody; Koncentrace solných roztoků; Výroba kyselin a hydroxidů pomocí EDBM
Podmínky využití přístroje třetí stranou
-
Rok výroby
2017
Přenositelný přístroj
Ano