Přístroj

Název přístroje
Pilotní jednotka EDR-Y
Technické označení přístroje
P1 EDR-Y_4x2_19SALES
Konkrétní využití
Pilotní jednotka je multifunkční zařízení vhodné pro pilotní testy, které v kombinaci s elektrodialyzačním modulem slouží pro aplikaci procesu ED roztoků různého charakteru. Pilotní testy jsou nutné pro odzkoušení a vyhodnocení navrženého technologického řešení před aplikací průmyslové technologie pro komerční účely a shromažďování dat.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu)
Aplikace: Odsolení organických látek ve vodních roztocích; Výroba vody; demineralizace zavlažovací nebo užitkové vody; Koncentrace solných roztoků Výroba kyselin a hydroxidů pomocí EDBM ; Koncentrace solí ve dvou koncentrátových proudech pomocí EDM
Podmínky využití přístroje třetí stranou
-
Rok výroby
2019
Přenositelný přístroj
Ano