Přístroj

Název přístroje
Přístroj pro stanovení distribuce velikosti částic
Technické označení přístroje
MASTERSIZER 3000
Konkrétní využití
Metoda vhodná pro měření velikosti částic vzorků suchou metodou v submikronové oblasti.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu)
Analytika vzorků.
Podmínky využití přístroje třetí stranou
-
Přenositelný přístroj
Ne
Klíčová slova
Výzkumné pracoviště
Výzkumá organizace