Přístroj

Název přístroje
ICP-OES (inductively coupled plasma optical emission spectrometry)
Technické označení přístroje
iCAP 7400 Duo (Inductively Coupled Plasma)
Konkrétní využití
Stanovení prvků v kapalinách.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu)
Analytika vzorků.
Podmínky využití přístroje třetí stranou
-
Přenositelný přístroj
Ne
Klíčová slova
Výzkumné pracoviště
Výzkumá organizace