Přístroj

Název přístroje
Reometr (viskozimetr)
Technické označení přístroje
HAAKE MARS III
Konkrétní využití
Pro zkoumání viskoelastických vlastností vzorků.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu)
Analytika vzorků.
Podmínky využití přístroje třetí stranou
-
Přenositelný přístroj
Ne