Přístroj

Název přístroje
Laboratorní jednotka EDR-Z
Technické označení přístroje
P EDR-Z_2x1_17
Konkrétní využití
Laboratorní jednotka umožňuje provádět činnosti výzkumného a technologického zaměření při odsolení roztoků různého charakteru. Jednotka je vybavena jedním elektrodialyzačním modulem s 10 páry heterogenních membrán RALEX® a s možností reverzace polarity elektrod. Může také testovat ED s bipolárními membránami na dvouokruhovém modulu.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu)
Aplikace: Odsolení organických látek ve vodních roztocích; Výroba vody; demineralizace zavlažovací nebo užitkové vody; Koncentrace solných roztoků; Výroba kyselin a hydroxidů pomocí EDBM
Podmínky využití přístroje třetí stranou
-
Rok výroby
2017
Přenositelný přístroj
Ano