Přístroj

Název přístroje
Tlaková jednotka Reverzní osmózy - nanofiltrace
Technické označení přístroje
RO-NF
Konkrétní využití
Jednotka reverzní osmózy a nanofiltrace je použitelná pro odzkoušení a vyhodnocení navrženého technologického řešení před aplikací průmyslové technologie.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu)
Produkce demineralizované vody, pitné vody, nebo chemicky stabilní vody. Odsolení, zprocesování odpadních vod, recyklace organických a anorganických substancí, koncentrace ovocných šťáv, vína, cukrů, proteinů, barvy atd…
Podmínky využití přístroje třetí stranou
-
Rok výroby
2017
Přenositelný přístroj
Ano