Přístroj

Název přístroje
Plynová chromatografie
Technické označení přístroje
GC Trace 1300/ISQ/TDC; GC Trace 1300/FID/TCD
Konkrétní využití
Stanovení středněmolekulárních organických látek metodou plynové chromatografie
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu)
Analytika vzorků.
Podmínky využití přístroje třetí stranou
-
Přenositelný přístroj
Ne