Přístroj

Název přístroje
Spektrofotometr
Technické označení přístroje
PhotoLab
Konkrétní využití
Fotometrické stanovení analytů ve vodách pomocí analytických setů (např. NH4+, CHSKCr )
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu)
Analytika vzorků.
Podmínky využití přístroje třetí stranou
-
Přenositelný přístroj
Ne
Klíčová slova
Výzkumné pracoviště
Výzkumá organizace