Přístroj

Název přístroje
600 MHz NMR spektrometr pro spektroskopii vysokého rozlišení v kapalinách
Technické označení přístroje
Bruker Avance III HD
Konkrétní využití
5 RF kanálů; 5 mm čtyřrezonanční (1H-31P-13C-15N) inverzní kryosonda s chlazenými předzesilovači (1H, 1šC); rozsah teplot vzorku −40C až 80C
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu)
NMR analýza v kapalinách
Podmínky využití přístroje třetí stranou
Přes rezervační systém sdílených laboratoří
Přenositelný přístroj
Ne