Výzkumná organizace

Logo organizace
Název
CEITEC Masarykova univerzita
IČO
00216224
Právní forma
VVS - Veřejná nebo státní vysoká škola
Popis
Středoevropský technologický institut Masarykovy univerzity (CEITEC MU) je samostatným vysokoškolským ústavem, který vznikl jako součást vědeckého centra excelence CEITEC (Central European Institute of Technology). Jeho klíčovou částí jsou sdílené laboratoře, které poskytují špičkové vybavení a optimální podmínky pro základní i aplikovaný výzkum ve vědě o živé přírodě, zejména v oblastech strukturní biologie, molekulární medicína, genomika a proteomika rostlin, výzkum mozku a lidské mysli.

Podřazená pracoviště

Centrální laboratoř RTG difrakce a Bio-SAXS

Počet přístrojů: 3

Národní NMR centrum Josefa Dadoka

Počet přístrojů: 6

Výzkumné programy v podřazených pracovištích

Nebyly nalezeny žádné odpovídající výzkumné programy
Všechny výzkumné organizace