Výzkumná organizace

Logo organizace
Název
Fakulta materiálově-technologická VŠB-TUO
IČO
61989100
Právní forma
VVS - Veřejná nebo státní vysoká škola
Popis
FMT je moderní vzdělávací instituce integrující atraktivní výuku a špičkový výzkum v materiálových, metalurgických, chemických, ekonomických a ekologických studijních programech se zaměřením: Technologie přípravy, zpracování a recyklace materiálů; Materiálové inženýrství; Materiály a technologie pro automobilový průmysl; Nanomateriály a nanotechnologie; Biomateriály a biomechanika;Chemické a environmentální technologie;Management kvality;Automatizace v průmyslu;Ekonomika a management v průmyslu.

Podřazená pracoviště

Regionální materiálově technologické výzkumné centrum

Počet přístrojů: 65

Výzkumné programy v podřazených pracovištích

Nebyly nalezeny žádné odpovídající výzkumné programy
Všechny výzkumné organizace