Výzkumná organizace

Logo nevloženo
Název
Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o.
IČO
25870807
Právní forma
POO - Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku
Popis
VaV výroby a tváření ocelí, - procesy sekundární metalurgie ocelí, - pokrokové tvářecí technologie a řízených procesů tváření - hodnocení materiálových vlastností v akreditované zkušební laboratoři únavových a křehkolomových vlastností, - ověřování creepových charakteristik materiálů, - chemické analýzy a měření emisí v akreditované a zkušební laboratoři, - strukturní a fázové analýzy kovových materiál

Podřazená pracoviště

Laboratoře

Počet přístrojů: 12

Metalurgický výzkum

Hlavní obor
Engineering and Technology
Počet přístrojů: 7
Vedlejší obor
Materials engineering

Výzkum materiálového inženýrství

Počet přístrojů: 10
Všechny výzkumné organizace