Název
Výzkum materiálového inženýrství
Název anglicky
Materials Engineering Research
Zaměření výzkumného pracoviště
Komplexní materiálové analýzy, hodnocení degradace vlastností vlivem dlouhodobého provozu, stanovení příčin porušení materiálů a konstrukcí, stanovení zbytkové životnosti, a to i pomocí metody malých vzorků (small punch test a small punch creep test). Analýza mikrostruktury, měření mikrotvrdosti, fraktografická analýza pomocí SEM, analýza minoritních fází pomocí EDX, měření tepelné roztažnosti, konstrukce diagramů ARA/IRA a simulace procesu tepelného zpracování na kalicím dilatometru. Stanovení creepových charakteristik ocelí na creepových zkouškách do lomu nebo s měřenou deformací, výzkum creepového chování materiálů a komponent tepelných elektráren a těžké chemie.
Zaměření výzkumného pracoviště anglicky
Complex material analyses, assessment of material degradation due to long-term operation, analysis of failure of materials and structures, determination of residual life, incl. the method of small samples (small punch test and small punch creep test). Microstructure analysis, microhardness measurement, fractographic analysis using SEM, analysis of minor phases using EDX, thermal expansion measurement, construction of TTT/CCT diagrams and simulation of the heat treatment on a quenching dilatometer. Determination of creep characteristics of steels in creep tests and stress rupture tests, research of the creep behaviour of materials and components of thermal power plants and heavy chemistry.
Webové stránky
https://www.mmvyzkum.cz/
Výzkumná organizace
Celá adresa
Pohraniční 693/31, Vítkovice, Ostrava, Ostrava-město, Moravskoslezský kraj, Česko, 703 00

Kontaktní osoba

Jméno
Zdeněk
Příjmení
Kuboň
Email
creep.lab@mmvyzkum.cz
Telefonní číslo
595956174

Výzkumné programy pracoviště

Nebyly nalezeny žádné odpovídající výzkumné programy

Přístroje pracoviště

Název přístroje Technické označení přístroje Konkrétní využití Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu) Podmínky využití přístroje třetí stranou Rok výroby Životnost (počet let) Přenositelný přístroj
Automatická mikrotvrdoměr LECO AMH43 Měření mikrotvrdosti (10-1000g) 2012 Ne
Creepový stroj SPUTT™ SPUTT 500™ creepové zkoušky malých vzorků 2013 Ne
Digitální mikroskop Keyence VHX-5000 detailní snímky poškození, snímky zájmových oblastí, přesná měření 2015 Ne
Elektronový řádkovací mikroskop + energiově difrakční spektrometr (EDS) JEOL JSM 5510 + EDS Oxford X-Max 20 fraktografie, strukturní analýzy, EDS, mapping 2015 Ne
Hromadný crepový stroj HS II creepové zkoušky do lomu 1970 Ne
Kalící dilatometr DIL-805L stanovení bodů přeměn, teplotní roztažnosti, ARA/IRA diagramů 2011 Ne
Optický mikroskop Olympus Olympus GX51 analýza mikrostruktury 2009 Ne
Optický mikroskop Olympus Olympus PMG3 analýza mikrostruktury 2001 Ne
Pákový creepový stroj VŽ 59 creepové zkoušky s měřenou deformací 1965 Ne
Stereomikroskop Olympus Olympus SZX10 analýza makrostruktury 2001 Ne