Výzkumný program

Název výzkumného programu
Agrotechnologie luskovin a technických plodin
Název výzkumného programu v angličtině
Agrotechnology of grain legumes and technical crops
Zaměření výzkumného programu
Program se zabývá vývojem agrotechnickými vstupy v pěstování technických plodin a luskovin
Zaměření výzkumného programu v angličtině
The program deals with the development of agrotechnical inputs in the cultivation of technical crops and legumes
Webové stránky výzkumu
www.agritec.cz
Výzkumné pracoviště
Výzkumná organizace

Obory činnosti

Hlavní obor Vedlejší obor Vedlejší FORD RIV kategorie
Natural Sciences
Biological sciences

Přístroje výzkumu

Nebyly nalezeny žádné odpovídající přístroje

Možnosti spolupráce

Nebyly nalezeny žádné odpovídající možnosti spolupráce