Výzkumná organizace

Logo organizace
Název
Agritec Plant Research s.r.o.
IČO
26784246
Právní forma
POO - Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku
Popis
Výzkumná organizace Agritec Plant Research s.r.o. byla zřízena výhradně pro účely základního a aplikovaného výzkumu v oblasti biologie rostlin. Komplexní agrobiologický výzkum je vymezen plodinově, a to na luskoviny (hrách, bob, fazol, sója, lupina) a průmyslové plodiny (len, konopí, kmín, řepka). Oborově představuje největší podíl aktivit geneticko-šlechtitelský výzkum (, šlechtění, biotech a molekul metody), výzkum agrotechnologický a výzkum komplexní ochrany rostlin.

Podřazená pracoviště

Nebyly nalezeny žádné odpovídající výzkumné pracoviše

Výzkumné programy v podřazených pracovištích

Nebyly nalezeny žádné odpovídající výzkumné programy
Všechny výzkumné organizace