Výzkumná organizace

Logo organizace
Název
Agritec Plant Research s.r.o.
IČO
26784246
Právní forma
POO - Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku
Popis
Výzkumná organizace Agritec Plant Research s.r.o. byla zřízena pro účely základního a aplikovaného výzkumu v oblasti biologie rostlin. Komplexní agrobiologický výzkum je vymezen plodinově, a to na luskoviny (hrách, bob, fazol, sója, lupina) a průmyslové plodiny (len, konopí, kmín, řepka). Oborově představuje největší podíl aktivit geneticko-šlechtitelský výzkum (šlechtění, biotech a molekul metody), výzkum agrotechnologický a výzkum komplexní ochrany rostlin.

Podřazená pracoviště

Oddělení Biotechnologie

Hlavní obor
Agricultural and veterinary sciences
Počet přístrojů: 14
Vedlejší obor
Agricultural biotechnology

Oddělení ochrany rostlin a informatiky

Hlavní obor
Agricultural and veterinary sciences
Počet přístrojů: 4
Vedlejší obor
Agricultural biotechnology

Oddělení technických plodin a luskovin

Hlavní obor
Natural Sciences
Počet přístrojů: 6
Vedlejší obor
Biological sciences
Všechny výzkumné organizace