Výzkumný program

Název výzkumného programu
Vývoj a výzkum v oblasti aditivních technologií
Název výzkumného programu v angličtině
Research and development of the Additive Manufacturing processes
Zaměření výzkumného programu
Vývoj a výzkum v oblasti aditivních technologií obsahuje celý proces od návrhu pomocí MKP (FEM), topologickou optimalizaci, vlastní aditivní výrobu, tepelné zpracování a následné analýzy mechanických vlastností a mikrostruktury. Program je zaměřený především na technologii přímé depozice (DED). Cílem je hledat nové směry v povrchových vrstvách se speciálními vlastnostmi a vývoj heterogenních materiálů.
Zaměření výzkumného programu v angličtině
Research and development in the field of additive technologies includes the entire process from design using FEM, topological optimization, additive manufacturing process, heat treatment and subsequent analysis of mechanical properties and microstructure. The program is mainly focused on direct deposition technology (DED) - surface layers with special properties and the development of heterogeneous materials.
Popis vybraných dosavadních výsledků výzkumného programu
Předaplikační výzkum funkčně graduovaných materiálů pomocí aditivních technologií (GRAMATECH)
Reference řešených výzkumně – vývojových projektů (výběr)
Czech Precision Forge - návar funkční plochy děrovacího nástroje
Výzkumné pracoviště
Výzkumná organizace
Klíčová slova

Obory činnosti

Hlavní obor Vedlejší obor Vedlejší FORD RIV kategorie
Engineering and Technology
Materials engineering
Mechanical engineering
Other engineering and technologies
Applied mechanics
Composites (including laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics; filled composites)
Materials engineering
Mechanical engineering
Nuclear related engineering; (nuclear physics to be 1.3);
Hutnictví, kovové materiály
Jaderná energetika
Kompositní materiály
Ostatní strojírenství
Strojní zařízení a nástroje

Přístroje výzkumu

3D tiskárna na kovy - DED technologie

Technické označení přístroje
InssTek MX600
Konkrétní využití
opravy forem, navařování povrchových vrstev, heterogenní materiály
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu)
Podmínky využití přístroje třetí stranou
Rok výroby
2018
Životnost (počet let)
Přenositelný přístroj
Ne

3D tiskárna na kovy - SLM technologie

Technické označení přístroje
Aurora S-Titanium Pro
Konkrétní využití
výroba speciálních součástí
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu)
Podmínky využití přístroje třetí stranou
Rok výroby
2018
Životnost (počet let)
Přenositelný přístroj
Ne

Možnosti spolupráce

Nebyly nalezeny žádné odpovídající možnosti spolupráce