Název
Oddělení agrotechniky
Název anglicky
Department of agronomy
Zaměření výzkumného pracoviště
Pracoviště se zaměřuje na agrotechniku pícnin a půdoznalství; způsoby zakládání, ošetřování, termíny sklizní, hodnocení kvality píce. Jednoleté i víceleté pícniny, louky, pastviny. Kvalitu půd, způsoby zpracování půd, protierozní technologie. Polní pokusnictví pícnin a kvalita půd formou zakázek, smluvního výzkumu.
Webové stránky
www.vupt.cz
Výzkumná organizace

Kontaktní osoba

Jméno
Jaroslav
Příjmení
Lang
Email
lang@vupt.cz
Telefonní číslo
+420 547138814

Výzkumné programy pracoviště

Pícninářství

Forage production
Program se zaměřuje na problematiku pěstování pícnin, ať už jednoletých, nebo víceletých. Z jednoletých se převážně zabývá pěstováním kukuřice a hodnocením kvality. Z víceletých pícnin se jedná o problematiku pěstování a kvality klasických i nových pícnin na orné půdě a problematikou trvalých travních porostů.
Hlavní obor
Agricultural and veterinary sciences
Vedlejší obor
Agriculture, Forestry, and Fisheries
RIV kategorie
Pěstování rostlin, osevní postupy

Možnosti spolupráce programu

Nebyly nalezeny žádné odpovídající možnosti spolupráce programu
Pracovní skupina se zaměřuje na polní zkoušení a smluvní výzkum v oblasti pícninářství. Zkušení odrůd/ hybridů, hodnocení růstových vlastností plodin, výnos, kvalita plodin, inovativní agrotechnika.

Možnosti spolupráce programu

Nebyly nalezeny žádné odpovídající možnosti spolupráce programu

Půdoznalství

Soil science
kvalita půdního prostředí, fyzikální a chemické vlastnosti půdy, vztahy mezi půdou a rostlinou, zpracování půdy, revitalizace půdy, dekontaminace půd, půdoochranné technologie proti vodní erozi.
Hlavní obor
Agricultural and veterinary sciences
Vedlejší obor
Other agricultural sciences

Možnosti spolupráce programu

Nebyly nalezeny žádné odpovídající možnosti spolupráce programu

Přístroje pracoviště

Název přístroje Technické označení přístroje Konkrétní využití Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu) Podmínky využití přístroje třetí stranou Rok výroby Životnost (počet let) Přenositelný přístroj
Labortatorní prosévačka RETSCH AS 300 CONTROL Pro rychlé sítování půdy Analytické sítovací stroje řady AS 300 se používají v oblastech výzkumu a vývoje. 2018 Ne
MiniDisc infiltrometr MiniDisc infiltrometr Manuální přístroj sloužící k měření nenasycené hydraulické vodivosti. Terenní přístroj pro měření infiltrace vody do půdy. 2012 Ne
Obilní zkouseč vzor 1938 TCM 129/12-4964 Stanovení objemové hmotnosti - hektolitrová váha. Využitelné pro pšenici, žito, ječmen a oves. Vzorek obiloviny musí být vysušený, nesmí obsahovat nečistoty. 2014 Ano
Penetrologger 06.15.SA Souprava Penetrloggeru Kompletní sada vhodná pro měření utužení půdy až do hloubky 80cm. Měření odporu průniku v půdě 2014 Ne
Promývačka půdních vzorků Rieber Normset 20041 Metodika měření vodostálosti půdních agregátů Zkouška vodostálosti je metoda pro posouzení stability agregátů. 2004 Ne