Název
Oddělení genetických zdrojů
Název anglicky
Department of genetic resources
Výzkumná organizace

Kontaktní osoba

Jméno
Tomáš
Příjmení
Vymyslický
Email
vymyslicky@vupt.cz
Telefonní číslo
+420 547138824

Výzkumné programy pracoviště

Genetické zdroje pícnin

Genetic resources of forage plants
Hlavní činností Oddělení genetických zdrojů je problematika řešená v rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agro-biodiversity. Naším hlavním úkolem je shromáždění semenných vzorků, jejich namnožení neboli regenerace, provedení zhodnocení a popisu, dlouhodobé uložení a následné využití těchto genetických zdrojů. Na tuto problematiku navazují výzkumné projekty, věnující se uplatnění genetických zdrojů v zemědělství, ochraně přírody, potravinářství aj. Řešené projekty se dále týkají problematiky trvalých travních porostů, osivových směsí, semenářské produkce, biodiverzity úhorů, a dalších témat.
Hlavní obor
Agricultural and veterinary sciences, Natural Sciences
Vedlejší obor
Agriculture, Forestry, and Fisheries, Biological sciences
RIV kategorie
Botanika, Pěstování rostlin, osevní postupy

Možnosti spolupráce programu

Nebyly nalezeny žádné odpovídající možnosti spolupráce programu

Laboratoř chovu čmeláků

Bumblebee breeding laboratory
Program je zaměřen na laboratorní chov čmeláka zemního (Bombus terrestris) a prodej jeho hnízd pro opylování v zemědělství, sadařství a zahrádkářství. Na chov navazuje výzkum, od základního výzkumu až po ekologii čmeláků. V současné době se rozvíjí studium samotářských včel.
Hlavní obor
Agricultural and veterinary sciences
Vedlejší obor
Other agricultural sciences

Možnosti spolupráce programu

Nebyly nalezeny žádné odpovídající možnosti spolupráce programu

Studium smíšených kultur kukuřice a leguminóz

Study of mixed cultures of corn and legumes
Program se zabývá testováním využitelnosti smíšených kultur v podmínkách současného zemědělství, zasahujících do odvětví fytoenergetiky a vedoucí ke zpomalení procesu degradace zemědělského půdního fondu.
Hlavní obor
Agricultural and veterinary sciences
Vedlejší obor
Agriculture, Forestry, and Fisheries
RIV kategorie
Hnojení, závlahy, zpracování půdy , Pěstování rostlin, osevní postupy

Možnosti spolupráce programu

Nebyly nalezeny žádné odpovídající možnosti spolupráce programu

Přístroje pracoviště

Název přístroje Technické označení přístroje Konkrétní využití Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu) Podmínky využití přístroje třetí stranou Rok výroby Životnost (počet let) Přenositelný přístroj
Laboratorní čističky osiva Čištění malých partií semen 1960 80 Ne
Mikroskop se software na obrazovou analýzu Obrazová analýza řezů, preparátů, semen 2020 20 Ne
Počítadlo semen Odpočítávání malých množství semen 2010 30 Ne