Výzkumný program

Název výzkumného programu
Ekotoxikologie
Název výzkumného programu v angličtině
Ecotoxicology
Zaměření výzkumného programu
Zajištění toxikologických analýz povrchových, odpadních vod a sedimentů. Provádění 1) akutních a chronických testů toxicity na bakteriích, řasách, korýších, semenech vyšších rostlin, 2) bakteriálních testů mutagenity, 3) kvasinkových testů estrogenity. Tyto analýzy, jsou prováděny i formou baterie testů založených na stanovení různých mechanismů účinků látek a jejich směsí(tzv. effect-based metody), které vypovídají o stavu vod více než chemický rozbor, který je omezen, v lepším případě, na několik desítek monitorovaných polutantů.
Zaměření výzkumného programu v angličtině
The laboratory provides toxicological analyzes of surface water, wastewater, and sediments. We offer 1) acute and chronic toxicity tests on bacteria, algae, crustaceans, seeds of higher plants, 2) bacterial mutagenicity tests, 3) yeast estrogenicity tests. These assays are also performed as so-called effect-based methods to determine various mechanisms of effects of substances and their mixtures, which tell more about water status than chemical analyses, which are limited, at best, to several dozen monitored pollutants.
Popis vybraných dosavadních výsledků výzkumného programu
Návrh metodik pro užití effect-based metod pro hodnocení jakosti povrchových vod.
Reference řešených výzkumně – vývojových projektů (výběr)
SS01020006 Hybridní plazmochemická oxidace pro pokročilou dekontaminaci mikropolutantů a dezinfenkci odpadních vod SS01010248 Studie vnosu pesticidů a dalších mikropolutantů do vodárenských nádrží v povodí Moravy a Dyje
Webové stránky výzkumu
vuv.cz
Výzkumné pracoviště
Výzkumná organizace
Klíčová slova

Obory činnosti

Hlavní obor Vedlejší obor Vedlejší FORD RIV kategorie
Natural Sciences
Biological sciences
Earth and related environmental sciences
Chemical sciences
Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
Znečištění a kontrola vody

Přístroje výzkumu

Luminometr

Technické označení přístroje
LumiStox Dr.Lange
Konkrétní využití
Luminiscenční test toxicity vzorku
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu)
toxikologická analýzy vzorků vod
Podmínky využití přístroje třetí stranou
ne
Rok výroby
Životnost (počet let)
Přenositelný přístroj
Ne

Spektrofotometr

Technické označení přístroje
EPOCH BioTek
Konkrétní využití
Vyhodnocení testů toxicity
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu)
čtečka mikrotitračních destiček
Podmínky využití přístroje třetí stranou
ne
Rok výroby
Životnost (počet let)
Přenositelný přístroj
Ne

Možnosti spolupráce

Ekotoxikologické vyhodnocení jakosti vod

Platná do 31.12.2022
VÚV TGM Pobočka Ostrava | Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v. v. i. | Ekotoxikologie

Vyhodnocení vzorku vod, sedimentů z konkrétního toku či úseku z hlediska ekotoxicity. Vyhodnocení toxicity odpadních vod.

Možné formy spolupráce
Smluvní výzkum
Konzultace
Služby
Konkrétní možnosti spolupráce
Konzultace
Měření a testování
Výzkum a vývoj nové technologie
Hledání partnera ke spolupráci
Hledání partnera do projektu
Hledání partnera do mezinárodního projektu
Možnosti smluvního výzkumu
Příprava metodik hodnocení stavu vod.
Možnosti kolaborativního výzkumu
Příprava metodik hodnocení stavu vod.
Možnosti poskytování služeb
Zajištění odběru vzorků, jejich analýzy a předání vyhodnocení formou zprávy.
Doplňující informace ke spolupráci s podnikovou sférou
Možnosti kontaktování
jana.soldanova@vuv.cz
Garantující výzkumný pracovník
Mgr. Jana Soldánová