Výzkumné pracoviště

 Tisknout 
Název
VÚV TGM Pobočka Ostrava
Název anglicky
TGM Water Research Institute, Branch Ostrava
Zaměření výzkumného pracoviště
Výzkumné a expertní činnosti související s ochranou a využíváním vodní složky životního prostředí. Chemické, biologické a bakteriologické rozbory vod a testy akutní a chronické toxicity, a to včetně genotoxických stanovení.
Zaměření výzkumného pracoviště anglicky
Research and expert activities related to the protection and use of the water component of the environment. Chemical, biological and bacteriological analyzes of water and acute and chronic toxicity tests, including genotoxic determinations.
Výzkumná organizace
Celá adresa
Macharova 5, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava-město, Moravskoslezský kraj, Česko, 702 00

Kontaktní osoba

Jméno
Petr
Příjmení
Březina
Email
petr.brezina@vuv.cz
Telefonní číslo
+420724254765

Výzkumné programy pracoviště

Ekotoxikologie

Ecotoxicology
Zajištění toxikologických analýz povrchových, odpadních vod a sedimentů. Provádění 1) akutních a chronických testů toxicity na bakteriích, řasách, korýších, semenech vyšších rostlin, 2) bakteriálních testů mutagenity, 3) kvasinkových testů estrogenity. Tyto analýzy, jsou prováděny i formou baterie testů založených na stanovení různých mechanismů účinků látek a jejich směsí(tzv. effect-based metody), které vypovídají o stavu vod více než chemický rozbor, který je omezen, v lepším případě, na několik desítek monitorovaných polutantů.
Hlavní obor
Natural Sciences
Vedlejší obor
Biological sciences, Earth and related environmental sciences, Chemical sciences
RIV kategorie
Znečištění a kontrola vody

Možnosti spolupráce programu

Laboratoř organické analýzy

Laboratory of organic analysis
Chemické a fyzikálně-chemické analýzy povrchových, podzemních a odpadních vod, vodných výluhů, plavenin, sedimentů a dalších složek hydrosféry v oblasti základního chemického rozboru a speciální organické analýzy. Poskytuje poradenskou a expertizní činnost v oblasti anorganické a organické analýzy pro ochranu životního prostředí.
Hlavní obor
Natural Sciences
Vedlejší obor
Earth and related environmental sciences, Chemical sciences
RIV kategorie
Analytická chemie, separace, Anorganická chemie, Organická chemie, Znečištění a kontrola vody

Možnosti spolupráce programu

Necílená analýza vzorků vod - platná do 03.01.2022

Přístroje pracoviště

Název přístroje Technické označení přístroje Konkrétní využití Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu) Podmínky využití přístroje třetí stranou Rok výroby Životnost (počet let) Přenositelný přístroj
Kapalinový chromatograf s hmotnostním spektrometrem s vysokým rozlišením také pro necílenou analýzu kapalinový chromatograf Agilent 1290 s hmotnostním spektrometrem SCIEX X500R Q-TOF Stanovení organických polutantů (pesticidy, farmaka...) 2019 Ne
Luminometr LumiStox Dr.Lange Luminiscenční test toxicity vzorku toxikologická analýzy vzorků vod ne Ne
Spektrofotometr EPOCH BioTek Vyhodnocení testů toxicity čtečka mikrotitračních destiček ne Ne