Výzkumná organizace

Logo organizace
Název
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v. v. i.
IČO
00020711
Právní forma
VVI - Veřejná výzkumná instituce
Popis
Výzkumná činnost zahrnuje především problematiku týkající se stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a jejich vazeb v krajině a souvisejících environmentálních rizik, ochrany vod, protipovodňové prevence a také hospodaření s odpady a obaly. Neméně důležité jsou i projekty zabývající se hodnocením jakosti vody, jejího prostředí a užívání a vytvářením komplexních návrhů opatření pro zlepšení kvality vod i funkce ekosystémů.

Podřazená pracoviště

VÚV TGM Hydraulická laboratoř

Hlavní obor
Engineering and Technology
Počet přístrojů: 1
Vedlejší obor
Civil engineering, Environmental engineering

VÚV TGM Laboratoř Praha

Hlavní obor
Natural Sciences
Počet přístrojů: 4
Vedlejší obor
Chemical sciences, Earth and related environmental sciences

VÚV TGM Pobočka Ostrava

Hlavní obor
Natural Sciences
Počet přístrojů: 3
Vedlejší obor
Chemical sciences, Earth and related environmental sciences, Biological sciences

VÚV TGM Technologie vody a odpadů

Hlavní obor
Engineering and Technology
Počet přístrojů: 1
Vedlejší obor
Environmental engineering, Environmental biotechnology

Výzkumné programy v podřazených pracovištích

Ekotoxikologie

Počet možností spolupráce: 1

Hydraulická optimalizace objektů

Počet možností spolupráce: 1

Laboratoř organické analýzy

Počet možností spolupráce: 1

Radioekologie

Počet možností spolupráce: 2

Zkouška účinnosti čištění odpadních vod

Počet možností spolupráce: 1
Všechny výzkumné organizace