Výzkumný program

Název výzkumného programu
Zkouška účinnosti čištění odpadních vod
Název výzkumného programu v angličtině
Efficiency test of waste water treatment
Zaměření výzkumného programu
Testování zařízení pro čištění odpadních vod podle ČSN EN 12 566-3, případně ČSN EN 12 566-6. Zkoušení účinnosti čištění podle vybraných ukazatelů v požadované délce v souladu s normou. Provedení dalších testů dle požadavků zákazníka.
Zaměření výzkumného programu v angličtině
Testing of equipment for wastewater treatment according to ČSN EN 12 566-3, or ČSN EN 12 566-6. Testing of treatment efficiency according to selected indicators in the required length in accordance with the standard. Other tests according to customer requirements.
Popis vybraných dosavadních výsledků výzkumného programu
Provedení testování desítek čistíren v rozsahu příslušných ČSN a požadavků zákazníka.
Výzkumné pracoviště
Výzkumná organizace
Klíčová slova

Obory činnosti

Hlavní obor Vedlejší obor Vedlejší FORD RIV kategorie
Engineering and Technology
Environmental biotechnology
Environmental engineering

Přístroje výzkumu

Nebyly nalezeny žádné odpovídající přístroje

Možnosti spolupráce

Nebyly nalezeny žádné odpovídající možnosti spolupráce