Název
VÚV TGM Technologie vody a odpadů
Název anglicky
TGM Water Research Institute, Technology of water and wastes
Zaměření výzkumného pracoviště
Posuzování návrhů úpraven vod a čistíren odpadních vod a hodnocení jejich provozu a dále související a podpůrné činnosti, jakými jsou vzorkování vod, kalů a sedimentů, základní chemický rozbor i technologické pokusy a testy.
Zaměření výzkumného pracoviště anglicky
Assessment of proposals for drinking and waste water treatment plants and evaluation of their operation, as well as related and supporting activities, such as sampling of water, sludge and sediments, basic chemical analysis as well as technological experiments and tests.
Webové stránky
vuv.cz
Výzkumná organizace
Celá adresa
Podbabská 30, Praha 6, Hlavní město Praha, Hlavní město Praha, Česko, 160 00

Kontaktní osoba

Jméno
Petr
Příjmení
Březina
Email
petr.brezina@vuv.cz
Telefonní číslo
+420724254765

Výzkumné programy pracoviště

Zkouška účinnosti čištění odpadních vod

Efficiency test of waste water treatment
Testování zařízení pro čištění odpadních vod podle ČSN EN 12 566-3, případně ČSN EN 12 566-6. Zkoušení účinnosti čištění podle vybraných ukazatelů v požadované délce v souladu s normou. Provedení dalších testů dle požadavků zákazníka.
Hlavní obor
Engineering and Technology
Vedlejší obor
Environmental biotechnology, Environmental engineering

Možnosti spolupráce programu

Přístroje pracoviště

Název přístroje Technické označení přístroje Konkrétní využití Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu) Podmínky využití přístroje třetí stranou Rok výroby Životnost (počet let) Přenositelný přístroj
Celkové vybavení pro provedení testů Ne