Výzkumný program

Název výzkumného programu
Hydraulická optimalizace objektů
Název výzkumného programu v angličtině
Hydraulic optimization of objects
Webové stránky výzkumu
vuv.cz
Výzkumné pracoviště
Výzkumná organizace
Klíčová slova

Obory činnosti

Hlavní obor Vedlejší obor Vedlejší FORD RIV kategorie
Engineering and Technology
Civil engineering
Environmental engineering
Civil engineering
Construction engineering, Municipal and structural engineering
Inženýrské stavitelství
Stavebnictví

Přístroje výzkumu

Celkové vybavení haly pro modelový výzkum

Technické označení přístroje
Konkrétní využití
Hydraulický výzkum na fyzikálních modelech
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu)
Zadáním hydraulického výzkumu
Podmínky využití přístroje třetí stranou
ne
Rok výroby
Životnost (počet let)
Přenositelný přístroj
Ne

Možnosti spolupráce

Návrh hydrotechnických objektů

Platná do 03.01.2022
VÚV TGM Hydraulická laboratoř | Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., v. v. i. | Hydraulická optimalizace objektů

Návrh objektu na základě znalostí a zkušeností s hydraulickým výzkumem. Výstavba fyzikálního modelu v modelové hale. Hydraulické zkoušky v kombinaci s úpravou objektu a nalezení optimálního hydraulického návrhu.

Možné formy spolupráce
Kolaborativní výzkum
Smluvní výzkum
Konzultace
Služby
Konkrétní možnosti spolupráce
Konzultace
Měření a testování
Hledání partnera ke spolupráci
Hledání partnera do projektu
Hledání partnera do mezinárodního projektu
Možnosti smluvního výzkumu
Optimalizace hydrotechnických objektů.
Možnosti kolaborativního výzkumu
Hydraulický výzkum
Možnosti poskytování služeb
Optimalizace hydrauliky objektu na základě zadání objednatelem.
Doplňující informace ke spolupráci s podnikovou sférou
Možnosti kontaktování
pavel.balvin@vuv.cz
Garantující výzkumný pracovník
Ing. Pavel Balvín