Přístroj

Název přístroje
sestava RillFEM - Indukční ohřev
Konkrétní využití
Zařízení na indukční ohřev feromagnetických i nemagnetických materiálů.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu)
Indukční ohřev feromagnetických i paramagnetickcýh materiálů
Podmínky využití přístroje třetí stranou
formou HS, projektů
Rok výroby
2016
Přenositelný přístroj
Ano