Přístroje

 s klíčový slovem 

indukční ohřev

Logo organizace

Atmosférická tavící pec

Fakulta materiálově-technologická VŠB-TUO
Regionální materiálově technologické výzkumné centrum
Konkrétní využití:
Tavicí pec pro vzorky oceli, ferostlitin a strusek do hmotnosti 6,0 kg a teploty max. 1800 °C. Možnost simulace základních metalurgických reakcí se zaměřením na ocel, strusku, rafinační procesy, legování, dezoxidaci atd.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
S tímto zařízením je vsázka tavena pomocí generátoru indukčního pole. Předností indukčního ohřevu je rychlé dosažení tavicí teploty. Díky magnetickému poli je tavenina dobře homogenizována, čímž je dosaženo rozmíchání legur v celém objemu taveniny. Díky termočlánku je měření teploty přesné a výkon přístroje regulovaný tak, aby stále udržoval požadovanou teplotu taveniny.
Logo organizace

Generátor pro indukční tavení

Fakulta materiálově-technologická VŠB-TUO
Regionální materiálově technologické výzkumné centrum
Konkrétní využití:
Vysokofrekvenční generátor HFR je určen k indukčnímu ohřevu ocelových výrobků působením vysoké frekvence. K ohřevu materiálu dochází účinky vířivých proudů jež se přeměňují v ohřívaném feromagnetiku na Jouleovo teplo. Přenos energie do ohřívaného materiálu je realizován pomocí vodou chlazené cívky.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Generátor HFR 25 slouží k roztavení vzorku a sledování např. nadusičení. Dále je možné ho využívat k studiu zejména chemického složení vzorků po tavení za různých podmínek, např. při použití různých rafinačních strusek. K tavení se využívá korundových kelímků.
Logo organizace

Polospojitá laboratorní válcovna tyčí

Fakulta materiálově-technologická VŠB-TUO
Regionální materiálově technologické výzkumné centrum
Konkrétní využití:
Simulace vybraných procesů válcování na jemných profilových a drátových tratích s ovlivňováním vývoje struktury; optimalizace mechanických vlastností vývalků termomechanickým zpracováním a řízeným ochlazováním; dosažení definovaného stupně protváření při válcování za tepla vzorků v litém stavu; indukční zušlechťování
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Výzkum deformačního chování různých kovových materiálů a relevantních strukturotvorných dějů; Fyzikální simulace teplotně řízeného válcování; Indukční ohřev a tepelné zpracování, příprava vzorků pro další experimenty
Logo organizace

sestava RillFEM - Indukční ohřev

Fakulta materiálově-technologická VŠB-TUO
Regionální materiálově technologické výzkumné centrum
Konkrétní využití:
Zařízení na indukční ohřev feromagnetických i nemagnetických materiálů.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu):
Indukční ohřev feromagnetických i paramagnetickcýh materiálů