Přístroj

Název přístroje
Polospojitá laboratorní válcovna tyčí
Technické označení přístroje
Předválcovací stolice a spojité čtyřstolicové hotovní pořadí s uspořádáním H-V-H-V s navazujícím systémem chlazení vývalků na vzduchu, řízeným ochlazování pomocí vodních trysek a trubic, zpomaleným ochlazování v žíhacích pecích nebo okamžitým kalením do vody. Vysokoteplotní žíhací superkanthalová pec (pro teplotu max. 1800 °C). Automatizovaný systém indukčního ohřevu tyčí o max. průměru 40 mm.
Konkrétní využití
Simulace vybraných procesů válcování na jemných profilových a drátových tratích s ovlivňováním vývoje struktury; optimalizace mechanických vlastností vývalků termomechanickým zpracováním a řízeným ochlazováním; dosažení definovaného stupně protváření při válcování za tepla vzorků v litém stavu; indukční zušlechťování
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu)
Výzkum deformačního chování různých kovových materiálů a relevantních strukturotvorných dějů; Fyzikální simulace teplotně řízeného válcování; Indukční ohřev a tepelné zpracování, příprava vzorků pro další experimenty
Podmínky využití přístroje třetí stranou
Smluvní výzkum a společné VaV projekty
Rok výroby
2012
Přenositelný přístroj
Ne