Přístroj

Název přístroje
Generátor pro indukční tavení
Technické označení přístroje
HFR 25
Konkrétní využití
Vysokofrekvenční generátor HFR je určen k indukčnímu ohřevu ocelových výrobků působením vysoké frekvence. K ohřevu materiálu dochází účinky vířivých proudů jež se přeměňují v ohřívaném feromagnetiku na Jouleovo teplo. Přenos energie do ohřívaného materiálu je realizován pomocí vodou chlazené cívky.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu)
Generátor HFR 25 slouží k roztavení vzorku a sledování např. nadusičení. Dále je možné ho využívat k studiu zejména chemického složení vzorků po tavení za různých podmínek, např. při použití různých rafinačních strusek. K tavení se využívá korundových kelímků.
Podmínky využití přístroje třetí stranou
Přístroj lze využít na základě objednávky a smlouvy.
Rok výroby
2017
Životnost (počet let)
15
Přenositelný přístroj
Ne