Přístroj

Název přístroje
Atmosférická tavící pec
Technické označení přístroje
INDUTHERM - MU 1200
Konkrétní využití
Tavicí pec pro vzorky oceli, ferostlitin a strusek do hmotnosti 6,0 kg a teploty max. 1800 °C. Možnost simulace základních metalurgických reakcí se zaměřením na ocel, strusku, rafinační procesy, legování, dezoxidaci atd.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu)
S tímto zařízením je vsázka tavena pomocí generátoru indukčního pole. Předností indukčního ohřevu je rychlé dosažení tavicí teploty. Díky magnetickému poli je tavenina dobře homogenizována, čímž je dosaženo rozmíchání legur v celém objemu taveniny. Díky termočlánku je měření teploty přesné a výkon přístroje regulovaný tak, aby stále udržoval požadovanou teplotu taveniny.
Podmínky využití přístroje třetí stranou
Přístroj lze využít na základě objednávky a smlouvy.
Rok výroby
2011
Životnost (počet let)
15
Přenositelný přístroj
Ne