Přístroj

Název přístroje
Vysokoteplotní zařízení pro termickou analýzu
Technické označení přístroje
NETZSCH STA 449 F3 Jupiter
Konkrétní využití
Zařízení slouží k měření termofyzikálních, termodynamických a kinetických vlastností ocelí, feroslitin, případně i oxidických směsí s využitím metod termické analýzy v pracovním teplotním rozsahu od teploty okolí až do 2000 °C při řízeném režimu ohřevu i ochlazování.
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu)
Zařízení NETZSCH STA 449 F3 Jupiter lze využít pro měření teplot fázových transformací (teplot likvidu, solidu, eutektoidní transformace,…), Latentních tepel fázových transformací, Tepelných kapacit, Rozkladných teplot materiálů – hmotnostních úbytků ad.
Podmínky využití přístroje třetí stranou
Přístroj lze využít na základě objednávky a smlouvy.
Rok výroby
2015
Životnost (počet let)
15
Přenositelný přístroj
Ne