Přístroj

Název přístroje
AnalytickyRem - Analytický řádkovací elektronový mikroskop
Technické označení přístroje
FEI QUANTA FEG 450
Konkrétní využití
Moderní řádkovací elektronový mikroskop (QUANTA 450 FEG), který umožňuje komplexně charakterizovat strukturu materiálů. Kromě zobrazení strukturypři vysokém rozlišení je možné stanovit lokální chem. složení a krystalografické parametry (orientace zrn, identifikace fází) povrchové vrstvy studovaných vzorků. Variabilní tlak v pracovní komoře mikroskopu umožňuje studovat nevodivé vzorky bez jejich úpravy(zvodivění).
Způsoby a možnosti využití podniky (v průmyslu)
Veškeré druhy analýzy pomocí SEM se poskytují jako služba
Podmínky využití přístroje třetí stranou
Veškeré druhy analýzy pomocí SEM se poskytují jako služba
Rok výroby
2011
Životnost (počet let)
15
Přenositelný přístroj
Ne