Přístroj

Název přístroje
Kinetics NEO
Technické označení přístroje
Termokinetický SW pro zpracování termoanalytických křivek - vyhodnocení kinetických parametrů.
Konkrétní využití
Software pro kinetickou analýzu získaných termoanalytických křivek: (DTA, DSC, DIL, TMA, TG, DMA, EGA, viskozimetrie,…). Umožňuje provedení kinetického studia chemických reakcí, fyzikálních dějů a fyzikálně-chemických procesů. Umožňuje výpočet kinetických parametrů na základě implementovaných modelů (a také bez modelů). Na základě odvozených modelů (studovaných procesů) z termoanalytických křivek lze stanovit a predikovat stupeň konverze, množství fází (produktů), rychlosti procesů jako funkce času a teploty, aktivační energii, předexponenciální faktor, řád reakce, navrhnout kinetický model procesu - predikovat kinetiku celého procesu.
Podmínky využití přístroje třetí stranou
-
Přenositelný přístroj
Ne