Přístroj

Název přístroje
Setaram MHTC Line 96 (3D DSC)
Technické označení přístroje
Vysokoteplotní precizní 3D DSC a 3D DROP ("vhazovací") kalorimetr.
Konkrétní využití
Sofistikovaný vysokoteplotní 3D DSC (diferenční skenovací) kalorimetr a 3D DROP („vhazovací“) kalorimetr s vysokou přesností měření kalorimetrických dat (tepelných kapacit, entalpií, tepel fázových transformací, rozpouštěcích tepel,…) za vysokých teplot. Teplotní rozsah 300 až 1600 °C. Možnost analýzy velkých vzorků (DSC až 2,5 g, DROP mód až 15 g). Přístroj umožňuje také stanovení teplot fázových transformací s následnou konstrukcí fázových diagramů, studium stability materiálů a kinetiky dějů a procesů. Studium širokého spektra materiálů.
Podmínky využití přístroje třetí stranou
-
Rok výroby
2011
Životnost (počet let)
30
Přenositelný přístroj
Ne