Přístroj

Název přístroje
Setaram SENSYS (TG/3D DSC)
Technické označení přístroje
Vysoce citlivý simultánní TG/3D DSC kalorimetr.
Konkrétní využití
Vysoce citlivý simultánní TG/3D DSC vertikální kalorimetr a 3D DSC (horizontální) kalorimetr. Teplotní rozsah -120 až 800 °C. Symetrický váhový systém - automatická eliminace efektu vznosu. Regulace rel. vlhkosti - systém WETSYS (5-95%). Vysokotlaké aplikace (200 bar). Vysoce precizní stanovení tepelných kapacit, entalpiií a teplot fázových transformací díky 3D DSC senzoru. Vysoce precizní termogravimetrické analýzy. Studium termodynamiky (teplot fázových přeměn,...) a kinetiky dějů a procesů, stability (rozkladné teploty,...) materiálů. Studium fázových transformací, adsorpce, desorpce, pyrolýzy, oxidace, koroze a mnoho dalšího. Studium širokého spektra materiálů.
Podmínky využití přístroje třetí stranou
-
Rok výroby
2018
Životnost (počet let)
30
Přenositelný přístroj
Ne