Přístroj

Název přístroje
Setaram SETSYS 18TM
Technické označení přístroje
Simultánní TG/DTA, TG/DSC, TG a TMA analyzátor.
Konkrétní využití
TG - Termogravometrie, DTA - diferenční termická analýza, DSC diferenční skenovací kalorimetrie, TMA - Termomechanická analýza. Teplotní rozsah 20-1750 °C. Stanovení teplot a tepel fázových transformací, tepelných kapacit, konstrukce fázových diagramů, studium termodynamiky procesů, stability (rozkladné teploty,...) materiálů a kinetiky dějů a procesů. Studium širokého spektra materiálů.
Podmínky využití přístroje třetí stranou
-
Rok výroby
2001
Životnost (počet let)
30
Přenositelný přístroj
Ne