Přístroj

Název přístroje
DIL 402 Expedis Supreme - Nano Eye
Technické označení přístroje
Dilatometr s vysoce citlivým sofistikovaným optoelektrickým senzorem (Nano EYE).
Konkrétní využití
Dilatometr s vysoce citlivým optoelektrickým senzorem (Nano EYE). Vysoké rozlišení (0,1 nm). Teplotní rozsah -180 až 2000°C. Velký měřicí rozsah (50 mm). Teplotní modulace. Modulace přítlačné síly (0 až 3N). Studium pevné fáze, past, prášků, kapalin a tavenin. Dilatometr umožňuje stanovení: CTE - koeficientu teplotní roztažnosti, objemové roztažnosti, hustoty, studium smršťování, teploty měknutí, skelného přechodu, teplotu slinování, kontrolované slinování RCS-rate controlled sintering, teploty fázových transformací, proces vypalování a mnoho dalšího. Studium termodynamiky a kinetiky dějů a procesů. Studium širokého spektra materiálů.
Podmínky využití přístroje třetí stranou
-
Rok výroby
2018
Životnost (počet let)
30
Přenositelný přístroj
Ne